Bán nhà ở xã hội – Mua bao lâu thì được bán lại

Về việc bán nhà ở xã hội – Khi đó nếu như bạn mua bao lâu thì được bán lại? Khái niệm Nhà ở xã hội là nhà ở có sự hỗ trợ của Nhà nước cấp cho các đối tượng được hưởng chính sách. Vậy ở bao lâu thì người dân được phép bán lại loại hình nhà ở này. Cùng tham khảo nội dung sau với Lichworldcup.com

1. Mua nhà ở xã hội bao lâu thì được phép chuyển nhượng?

– Đối với quy định khoản 4 Điều 62 Luật Nhà ở 2014 về việc bên thuê mua, hoặc là với bên mua nhà ở xã hội không được bán lại với nhà ở trong thời hạn tối thiểu là 05 năm, khi đó thì kể từ thời điểm thanh toán cho đến hết tiền thuê mua, và cả với tiền mua nhà ở.

-Bộ luật với khoản 4 Điều 19 Nghị định 100/2015/NĐ-CP cũng quy định đối với người mua, hoặc là với bên thuê mua nhà ở xã hội không được phép thế chấp (ngoài trừ trường hợp thế chấp với ngân hàng để vay tiền mua, hoặc là bên thuê mua chính căn hộ đó) và khi đó quy định là không được phép chuyển nhượng nhà ở dưới mọi hình thức trong thời gian tối thiểu là 05 năm, điều này kể từ thời điểm trả hết tiền mua, đối với bên thuê mua nhà ở theo hợp đồng khi mà đã ký với bên bán, bên cho thuê mua;

Người mua, đối tượng thuê mua chỉ được phép bán lại, hoặc là quyền thế chấp cho thuê sau khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoặc là quyền sở hữu nhà ở và bao gồm cả tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Bán nhà ở xã hội - Mua bao lâu thì được bán lại

Bán nhà ở xã hội – Mua bao lâu thì được bán lại

Kể từ thời điểm người mua, quy định đối với bên thuê mua nhà ở xã hội lúc này được phép bán nhà cho các đối tượng có nhu cầu quan trọng thì ngoài các khoản phải nộp khi thực hiện hành vi bán nhà ở theo quy định của pháp luật, khi đó bên bán căn hộ nhà chung cư phải nộp cho Nhà nước 50% đối với giá trị tiền sử dụng đất được phân bổ cho căn hộ đó;

Trường hợp bán nhà thuộc phạm vi đối với nhà ở xã hội thấp tầng liền kề khi đó thì phải nộp 100% tiền sử dụng đất, điều này tính theo giá đất do UBND cấp tỉnh và cả các ban hành tại thời điểm bán nhà ở.

Như vậy, khi đó chúng ta căn cứ các quy định nêu trên, lúc này người mua, hoặc là bên thuê mua nhà ở xã hội chỉ được phép chuyển nhượng lại nhà ở quy định trong thời hạn tối thiểu 05 năm khi mà kể từ thời điểm hoàn tất thanh toán đối với toàn bộ tiền mua, hoặc là với bên thuê mua nhà ở đó. Tuy nhiên, trừ một số trường hợp ngoại lệ đối với theo quy định của pháp luật.

2. Một số trường hợp ngoại lệ về quy định việc chuyển nhượng nhà ở xã hội

Trường hợp quy định về việc muốn chuyển nhượng khi chưa đủ 05 năm

Theo Khoản 4 Điều 62 Luật Nhà ở 2014, và cả khoản 5 Điều 19 Nghị định 100/2015/NĐ-CP, lúc này trong trường hợp chưa đến thời hạn 05 năm nhưng bên mua, hoặc là với bên thuê mua có nhu cầu chuyển nhượng nhà ở lúc này phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Đối với các bên mua, hoặc là với các bên thuê mua đã thanh toán hết tiền mua, và cả thuê mua nhà ở;

– Lúc đó quy định chỉ được bán lại cho một trong các đối tượng như sau:

+ Đối với các đơn vị quản lý nhà ở xã hội đó: lúc này chỉ được quyền bán lại cho Nhà nước (trong trường hợp thuê mua nhà ở xã hội do Nhà nước đầu tư) hoặc lúc đó chỉ được bán lại cho chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội (trong trường hợp mua, đối với bên thuê mua nhà ở xã hội được đầu tư và với việc xây dựng bằng nguồn vốn ngoài ngân sách);

+ Đối tượng được mua, quy định với thuê mua nhà ở xã hội tại Điều 49 Luật Nhà ở 2014, lúc này với giá bán tối đa bằng giá bán nhà thuộc nhà ở xã hội thì lúc này với cùng loại tại cùng địa điểm, hoặc là cùng thời điểm bán và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân cho nhà nước.

Lưu ý: Đối với khoản 12 Điều 1 Nghị định 49/2021/NĐ-CP quy định về việc bán lại nhà loại hình nhà ở xã hội cho chủ đầu tư hoặc là dự án hoặc cho đối tượng khác thuộc diện được mua, được phép thuê mua nhà ở xã hội cần phải thực hiện theo quy định tại Điều 62 Luật Nhà ở 2014 và các quy định sau:

– Trường hợp 1: Quy định về việc bán lại nhà ở xã hội cho chủ đầu tư đối với các dự án thì người bán lúc này cần phải thực hiện tất cả các thủ tục thanh lý đối với hợp đồng hoặc là với chủ đầu tư. Giá bán lại tối đa bằng giá bán nhà xác định thuộc nhà ở xã hội cùng loại tại cùng địa điểm, thời điểm bán và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

– Trường hợp bán lại nhà ở xã hội cho đối tượng khác thuộc diện được mua, hoặc là đối với bên thuê mua nhà ở xã hội thì người bán lại phải thực hiện đầy đủ các thủ tục chuyển hợp đồng mua bán nhà xã hội với chủ đầu tư và cả cho người mua lại thuộc diện được mua nhà ở xã hội và khi đó không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

– Người mua lại nhà ở xã hội yêu cầu cần phải có các giấy tờ xác nhận với các đối tượng và điều kiện theo quy định tại Điều 22 Nghị định 49/2021/NĐ-CP và khi đó cần liên hệ trực tiếp với chủ đầu tư dự án lúc này để nộp hồ sơ đề nghị mua nhà theo quy định tại Điều 20 Nghị định 49/2021/NĐ-CP.

Trường hợp quy định với dự án nhà ở xã hội chỉ để cho thuê

Theo quy định pháp luật tại khoản 6 Nghị định 100/2015/NĐ-CP, đối với dự án nhà ở xã hội yêu cầu là chỉ để cho thuê thì chủ đầu tư khi đó chỉ được bán sau thời gian tối thiểu là 10 năm. Tức là kể từ khi hoàn thành bàn giao để cho thuê và khi đó chỉ được bán cho các đối tượng quy định tại Điều 49 Luật Nhà ở 2014, bao gồm với giá bán tối đa bằng giá bán nhà và cả các loại hình nhà ở xã hội cùng loại khác tại cùng địa điểm.

Trường hợp áp dụng với dự án nhà ở xã hội chỉ để cho thuê

Đối với trường hợp theo quy định tại khoản 6 Nghị định 100/2015/NĐ-CP, và ngoài ra đối với dự án nhà ở xã hội chỉ để cho thuê thì khi đó chủ đầu tư chỉ được bán lại sau thời gian tối thiểu là 10 năm quy định này  kể từ khi hoàn thành bàn giao để cho thuê và chỉ được bán cho các đối tượng quy định tại Điều 49 Luật Nhà ở 2014, với giá bán tối đa bằng giá bán nhà với loại hình nhà ở xã hội cùng loại tại cùng địa điểm.