Cách tính giá đền bù đất nông nghiệp mới nhất

Giá đền bù đất nông nghiệp nếu như nhà nước thu hồi thì người dân sẽ được hưởng chính sách đền bù ra sao, cùng chuyên mục bất động sản đi tìm hiểu nhé. 

Chính sách nhà nước đền bù đất nông nghiệp

Chính sách đền bù đất nông nghiệp và hỗ trợ ổn định sản xuất của nhà nước năm 2023 được thực hiện theo các hình thức và quy định sau:

Hình thức đền bù:

 • Đền bù bằng đất: Người nông dân có đủ điều kiện sẽ được đền bù bằng đất nông nghiệp có cùng mục đích sử dụng với đất bị thu hồi, với diện tích tương đương.
 • Đền bù bằng tiền: Trường hợp không có đất tương đương để đền bù, người dân sẽ được bồi thường một khoản tiền bằng giá trị quyền sử dụng đất tính theo giá đất tại thời điểm thu hồi. Nếu có chênh lệch giá trị, phải thanh toán tiền để bù đắp phần chênh lệch đó.
Giá đền bù đất nông nghiệp
Giá đền bù đất nông nghiệp

Chính sách hỗ trợ ổn định sản xuất:

 • Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất: Hỗ trợ các đối tượng có thu nhập dựa trên sản xuất nông nghiệp khi bị thu hồi đất, giúp ổn định cuộc sống của họ. Mục đích là để họ có thể tiếp tục lao động sản xuất nông nghiệp trên đất được đền bù.
 • Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm: Đối với những người trực tiếp sản xuất nông nghiệp có đất bị thu hồi và có điều kiện tiếp tục sản xuất, có thể được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm.
 • Mức hỗ trợ: Mức hỗ trợ cụ thể sẽ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định dựa trên điều kiện thực tế của địa phương. Việc đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm sẽ được lập phương án và phê duyệt theo ý kiến của người bị thu hồi đất.
 • Hỗ trợ khác: Đối với những trường hợp không đủ điều kiện được đền bù, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể xem xét hỗ trợ phù hợp với điều kiện của địa phương, nhằm đảm bảo công bằng và ổn định cuộc sống và sản xuất của các hộ gia đình và cá nhân đang trực tiếp sản xuất nông nghiệp.
 • Các chính sách này nhằm bảo đảm quyền lợi của người dân khi đất nông nghiệp của họ bị thu hồi và đồng thời tạo điều kiện để họ tiếp tục cuộc sống và sản xuất ổn định.

Giá đền bù đất nông nghiệp mới nhất

Công thức tính đất nông nghiệp được đền bù như sau:

Giá đền bù đất nông nghiệp = Diện tích đất bị thu hồi (m2) x Giá đền bù (VNĐ/m2).

Trong đó:

 • Giá đất được tính bằng giá ghi trong bảng giá nhân với hệ số điều chỉnh đất nông nghiệp qua các năm và nhân hệ số điều chỉnh khác.

Giá bồi thường sẽ dựa vào bảng giá bán đất cho UBND tỉnh ban hành. Do vậy để xác định được giá đất bồi thường thì các cơ quan chức năng sẽ phải điều tra, thu thập thông tin về thửa đất cũng như giá đất hiện nay để áp dụng phương pháp định giá đất phù hợp.

Nếu đất đền bù là đất trong hạn mức được cấp ở địa phương thì phần diện tích đất nông nghiệp sẽ vượt hạn mức không được đền bù. Nhưng họ sẽ được đền bù chi phí đầu tư vào phần đất đó.

Người dân có đất nông nghiệp bị thu hồi phải được hỗ trợ về đời sống. Theo quy định tại điều 19 của Nghị định 47/2014/NĐ-CP về mức hỗ trợ ổn định đời sống cho dân sau khi bị thu hồi. Một nhân khẩu sẽ được tính tương đương với 30kg gạo trong 1 tháng theo thời giá hiện tại. Nếu thu hồi từ 30% đến 70% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng sẽ được hỗ trợ:

 • Hỗ trợ 6 tháng nếu không di chuyển chỗ ở.
 • 12 tháng nếu di chuyển chỗ ở.
 • 24 tháng nếu chuyển đến địa bàn có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn
khung giá đền bù đất đai
Cách tính đền bù đất nông nghiệp

Trường hợp thu hồi trên 70% sẽ được hỗ trợ: 

 • Không phải di chuyển chỗ ở là 12 tháng
 • Nếu phải di chuyển chỗ ở là 24 tháng
 • Nếu di chuyển đến địa bàn có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn sẽ có thời gian 36 tháng.

Tiền hỗ trợ ổn định sản xuất:

 • Mức áp dụng cao nhất là 30%/năm sau thuế căn cứ vào mức thu nhập bình quân của 3 năm liền kề trước đó. Ngoài ra còn được hỗ trợ, bồi thường về giống cây, vật nuôi cho sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và các dịch vụ bảo vệ thực vật, trồng trọt.

Tiền hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm việc làm

Dựa vào khoản 6 điều 4 theo nghị định 01/2017 về mức hỗ trợ đào tạo nghề để tìm kiếm việc làm với hộ cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp sẽ được tính như sau:

Tiền hỗ trợ = Diện tích đất được bồi thường x Giá đất nông nghiệp trong bảng giá đất x Hệ số bồi thường theo quy định của địa phương

Xem thêm: Dồn điền đổi thửa là gì và quy định thế nào?

Xem thêm: Nên mua chung cư hay nhà đất? Vì sao?

Mặc dù địa phương sẽ quy định giá đất nông nghiệp và hệ số bồi thường nhưng mức tối đa sẽ không quá 5 lần so với giá nông nghiệp cùng bảng giá thu hồi đất ở địa phương.