Đất 03 là gì? Quy định về sử dụng đất 03

Bạn đang thắc mắc về Đất 03 là gì? Như tìm hiểu Loại đất này có nhiều tên gọi khác nhau nên nhiều người khi nghe xong cảm thấy khá lạ lẫm. Cùng tìm hiểu chi tiết về đất 03 bên cạnh cũng như các quy định về việc sử dụng đất trong bài viết Lichworldcup.com dưới đây.

1. Khái niệm Đất 03 là gì?

Như vậy Đất 03 chính là cách gọi khác của đất nông nghiệp, hoặc là đất để trồng trọt, canh tác. Hiện nay, đây là loại đất chiếm diện tích lớn nhất được tính trong quỹ đất của nước ta.

Đối với khái niệm về đất 03 đã được quy định và nêu rõ trong Luật đất đai 2013. Theo đó, đây loại đất nông nghiệp được giao cho nhân dân mục đích nhằm phục vụ nhu cầu sản xuất; và cả thí nghiệm hay nghiên cứu về nông lâm, ngư nghiệp; làm muối; hoặc là cả việc bảo vệ và phát triển rừng;… Vì thế đất nông nghiệp vừa là tư liệu lao động vừa mục đích là tư liệu sản xuất không thể thay thế được của ngành nông – và cả với lâm nghiệp. Đất 03 góp phần quan trọng đối với trong mọi quá trình sản xuất.

Đất 03 là gì? Quy định về sử dụng đất 03

Đất 03 là gì? Quy định về sử dụng đất 03

2. Quy định về sử dụng đất 03 như nào

Mục đích chuyển đất 03 sang đất phi nông nghiệp

Khi đó, việc chuyển đổi mục đích sử dụng các loại đất khác yêu cầu phải thuộc kế hoạch sử dụng đất hàng năm của từng địa phương. KHi đó thì kế hoạch này đã được các cơ quan và cả nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Hiện nay, đa số với các địa phương đều hạn chế việc quy trình chuyển đổi này. Tuy nhiên, về cơ bản thì đất nông nghiệp khi đó thì vẫn có thể được chuyển đổi thành đất ở hoặc mục đích sử dụng khác như đất phi nông nghiệp.

Khi đó thì các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải xác định được khu vực đất 03 đó lúc này có nằm trong diện được chuyển đổi mục đích sử dụng đất được phép hay không. Sau đó, đối với cá nhân hoặc hộ gia đình sở hữu đất nộp đơn yêu cầu xin chuyển mục đích sử dụng đất và bao gồm cả Giấy chứng nhận đến Cơ quan tài nguyên và môi trường nơi đất này nằm trong khu vực.

Lúc này thì Cơ quan này sẽ chịu trách nghiệm thanh tra, và cả việc thẩm định hồ sơ và trình cho UBND cấp, yêu cầu có thẩm quyền để chỉnh lý cơ sở dữ liệu đối với đất đai và hồ sơ địa chính.

Lưu ý, về việc khi chuyển đất 03 thành đất ở, nguyên nhân chủ sở hữu sẽ phải đóng khoản thuế phí khá lớn. Do đó, bên cạnh về việc người làm hồ sơ cần chuẩn bị đầy đủ và bao gồm cả thực hiện đúng nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

Đất 03 có được phép làm sổ đỏ hay không?

Căn cứ theo Luật Đất đai năm 2013 đã quy định rõ đối với đất 03 là gì, quy định này hiện hành yêu cầu về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đối với quyềnsở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho một số trường hợp quy định nhất định:

Thứ nhất: Yêu cầu người sử dụng đất có đủ điều kiện về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoặc là quyền sở hữu nhà ở, và cả các tài sản khác gắn liền với đất điều này theo quy định tại các điều 100, 101 và 102 của Luật Đất đai năm 2013 đã nêu rõ.

Thứ 2, Quy định với người được Nhà nước giao hoặc bao gồm cả cho thuê đất từ sau ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

Thứ 3, Đối với người được chuyển đổi, chuyển nhượng, hoặc là thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất, lúc đó với việc nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất; vì thế mà người nhận quyền sử dụng đất yêu cầu khi xử lý hợp đồng thế chấp bằng quyền sử dụng đất để thu hồi nợ sau này.

Thứ 4, Về việc người được sử dụng đất theo kết quả hòa giải thành khi tranh chấp đất đai

Thứ 5, Yêu cầu với người trúng đấu giá quyền sử dụng đất

Thứ 6, Về việc người sử dụng đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, hoặc là các khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế

Thứ 7, Đối với người mua nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất

Thứ 8, Về việc người mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước hoặc có thể là được Nhà nước thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở;

Thứ 9, Yêu cầu về vấn đề người sử dụng đất tách thửa, hợp thửa; hoặc là nhóm người sử dụng đất hoặc các thành viên hộ gia đình, nếu như hai vợ chồng, tổ chức sử dụng đất chia tách, hợp nhất quyền sử dụng đất hiện có

Thứ 10, Đối với người sử dụng đất đề nghị cấp đổi hoặc cấp lại Giấy chứng nhận bị mất.

Như vậy, Yêu cầu khi đất 03 nếu đủ điều kiện sẽ được được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hồ sơ xin cấp sổ đỏ đất nông nghiệp cũng sẽ được nộp lên phòng Tài nguyên và Môi trường hoặc cơ quan có thẩm quyền theo chỉ định cụ thể của chính quyền địa phương.

Trên đây, chúng tôi đã phân tích chi tiết về đất 03 là gì và một số quy định về việc sử dụng đất 03. Nếu bạn đang có nhu cầu mua bán đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đừng quên truy cập ngay vào lichworldcup.com.