Đất BHK Là Đất Gì? Quy Định Đất BHK Mới Nhất 2022

Tìm hiểu về Đất bhk là gì? Thông tin chi tiết cũng như những quy định về loại đất này sẽ được chuyên mục bất động sản đều cập đầy đủ trong bài viết dưới đây.

Khái niệm về Đất BHK là đất gì?

Khái niệm về Đất BHK là đất trồng cây hàng năm, đây là thuộc loại đất nông nghiệp. BHK được hiểu đây là ký hiệu để việc quản lý đất đai dễ dàng hơn, khi mà người sử dụng nhìn vào ký hiệu cũng hiểu được ngay là ý nghĩa của loại đất mình đang sử dụng.

Như vậy để hiểu Đất BHK là đất gì? Định nghĩa thì là đất chuyên dụng để trồng những loại cây có thời gian sinh trưởng ngắn hàng năm. Bởi vì thời gian kể từ lúc gieo trồng cho tới thu hoạch không quá 1 năm. Bên cạnh thì kể cả đất sử dụng với mục đích canh tác không thường xuyên hay là trên đất chăn nuôi, trồng lúa, trồng cỏ để chăn nuôi gia súc, và cả đất chăn nuôi gia cầm hoặc đất trồng các loại cây hàng năm khác.

Đất BHK Là Đất Gì? Quy Định Đất BHK Mới Nhất 2022

Quy Định Về Việc Sử Dụng Đất BHK Mới Nhất 2022

Trước khi trao đổi mua bán bạn cần nắm được một số quy định về việc sử dụng loại đất này như: thời hạn sử dụng, điều kiện tách thửa,…

Quy định về thời hạn sử dụng đất trồng cây hàng năm BHK

Như vậy thì thời hạn sử dụng đất BHK gồm 2 loại, điều này đã được quy định tại Điều 125 và 126, Luật 2013:

  • Loại 1: Đây chính là loại đất sử dụng đất ổn định lâu dài (không giới hạn thời gian) chủ yếu nguyên nhân là do cộng đồng dân cư sử dụng

  • Loại 2: Tiếp theo là đất có thời hạn sử dụng

Bên cạnh đó, bên trong quy định còn nêu rõ thời hạn sử dụng đất đối với các trường hợp chuyển mục đích sử dụng và chuyển quyền sử dụng đất như sau:

  • Trường hợp 1: Đối với cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp khi mà sử dụng vào mục đích công ích của địa phương thì lúc này thời hạn sử dụng không quá 5 năm.

  • Đối với các cá nhân hoặc hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp khi mà sử dụng đất do Nhà nước giao, hoặc là có giấy tờ công nhận quyền sử dụng có thời hạn sử dụng là 50 năm. Sau 50 năm, lúc này nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì được xem xét gia hạn thêm 50 năm tiếp theo.

  • Trường hợp là Cá nhân, hộ gia đình thuê đất nông nghiệp thì quy định có thời hạn không quá 50 năm. Bởi vì thế nếu hết thời hạn thuê đất mà lúc này vẫn nhu cầu sử dụng thì nộp đơn xin được Nhà nước xem xét tiếp tục cho thuê.

  • Còn lại với các tổ chức được giao hoặc cho thuê đất để sử dụng vào những mục đích sản xuất nông nghiệp được xem xét, và khi đó được quyết định trên cơ sở dự án đầu tư hoặc đơn xin giao đất không quá 70 năm.

Trường hợp khi hết thời hạn sử dụng đất bhk là gì, nếu không được hoặc không muốn gia hạn, lúc đó không tiếp tục thuê thì sẽ bị thu hồi.

Quy định về các điều kiện tách thửa đối với đất trồng cây hàng năm BHK

  • Thứ nhất: Yêu cầu phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

  • Thứ hai: Điều này cần phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt trước đó.

  • Thứ ba: Đối với các diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất bhk phải phù hợp theo các điều kiện và tập quán tại từng địa phương.

Bên cạnh đó, thì lúc này tùy từng tỉnh sẽ có thể có các điều kiện khác được quy định cụ thể tại quyết định của UBND tỉnh.

Như vậy trên đây chúng tôi đã giải thích chi tiết về khái niệm đất bhk là gì, các quy định về việc sử dụng đất bhk. Hy vọng đã mang đến những thông tin hữu ích dành cho bạn!