Đấu giá đất là gì? Quy định tham gia đấu giá đất như thế nào?

Đấu giá đất là gì? Khái niệm mà những người đầu tư bất động sản quan tâm, vậy ưu nhược điểm và tính pháp lý khi đấu giá đất như thế nào, cùng chuyên mục bất động sản đi tìm câu trả lời nhé.

Đấu giá đất là gì?

Là quá trình tổ chức bán đất công khai thông qua việc đấu giá giữa các bên có nhu cầu sử dụng đất. Quá trình này được thực hiện bởi Ủy ban Nhân dân cấp có thẩm quyền tại địa phương. Mục đích chính của việc đấu giá đất là để tăng ngân sách và thúc đẩy phát triển các dự án công cộng tại địa phương.

Quá trình đấu giá đất thường bắt đầu từ mức giá khởi điểm cho khu đất được xác định trước đó. Sau đó, các bidders (người tham gia đấu giá) sẽ đưa ra các mức giá cao hơn nhau cho khu đất đó. Người trúng đấu giá là người có giá cao nhất và họ sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi thanh toán đủ số tiền trúng đấu giá vào Kho bạc Nhà nước.

Việc đấu giá đất phải được thực hiện theo nguyên tắc công khai, minh bạch, khách quan, trung thực và đảm bảo công bằng cho tất cả các bên tham gia. Điều này giúp đảm bảo quyền lợi và độ tin cậy trong quá trình đấu giá đất và tránh các sai lệch và việc làm phi chính đáng.

Đấu giá đất là gì
Đấu giá đất là gì?

Các quy định về đấu giá quyền sử dụng đất

Nguyên tắc đấu giá

Dựa vào quy định tại điều 117 của Luật đất đai năm 2013 về đấu giá quyền sử dụng đất phải đảm bảo 2 nguyên tắc sau:

 • Việc đấu giả phái công khai, minh bạch, khách quan, liên tục, trung thực bình đẳng và bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của bên tham gia.
 • Đấu giá phải đúng trình tự và thủ tục theo quy định của pháp luật về luật đất đai đấu giá tài sản.

Các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất

Cứ không phải đất nào cũng được đấu giá mà cần dựa vào nội dung của luật đất đai 2013 quy định như sau:

 • Xây dựng, đầu tư nhà ở để bán, cho thuê hoặc cho thuê mua.
 • Xây dựng, đầu tư kết cấu hạ tàng để chuyển nhượng hoặc cho thuê.
 • Dùng quỹ đất để tạo vốn đầu tư
 • Dùng đất thương mại, dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.
 • Giao đất, cho thuê đất khi Nhà nước thu hồi do sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc…
 • Giao đất ở tại đô thị, nông thôn cho một hộ gia đình hay cá nhân;

Điều kiện đấu giá quyền sử dụng đất

Lô đất có thể đem ra đấu giá công khai phải thỏa mãn những điều kiện sau:

 • Đó là khu đất sạch đã được giải phóng mặt, không bị lấn chiếm cũng không cho thuê hoặc có thể xảy ra tranh chấp.
 • Đất đó phải được Sở quy hoạch, kiến trúc phê duyệt đảm bảo khớp với quy hoạch chung.
 • Đơn giá khởi điểm đấu giá đó phải được Sở Tài chính phê duyệt
 • Khu đất đó phải đầy đủ hạ tầng, đường điện, hệ thống thoát nước, đường giao thông…
 • Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án đấu giá đất.
 • quy định về đấu giá đất
  Các quy định về đấu giá quyền sử dụng đất

Quy trình đấu giá quyền sử dụng đất

Bước 1: Lập phương án đấu giá

Tại khoản 1 điều 6 quy định đơn vị được giao quản lý đất là đối tượng đấu giá quyền sử dụng đất và lập phương án đấu giá sau khi có văn bản chỉ đạo của UBND cung cấp.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ

Tại khoản 1 điều 7 ghi rõ, đơn vị được giao tổ chức thực hiện đấu giá gửi hồ sơ thửa đất đến cơ quan tài nguyên và môi trường dể thẩm định và sau đó trình lên UBND cấp có thẩm quyền để quyết định đấu giá sử dụng phần nào.

Bước 3: Quyết định đấu giá

Cấp cso thẩm quyền quyết định đấu giá UBND sẽ cho đấu giá quyền sử dụng đất tại khoản 1 điều 8.

Bước 4: Xác định và phê duyệt giá khởi điểm của thửa đất đó

Sở tài nguyên và môi trường sẽ thực hiện xác định việc giá khởi điểm của thửa đất đấu giá đó theo quy định của pháp luật và trình lên UBND cấp tỉnh để phê duyệt.

Bước 5: Lựa chọn và ký hợp đồng thuê đơn vị thực hiện bán đấu giá

Quy định tại điều 10 TTLT 14/2015/TT-BTNMT-BTP đã nếu rõ, đơn vị tổ chức thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất lựa chọn và sẽ ký hợp đồng thuê đơn vị thực hiện tại cuộc bán đấu giá đó.

Bước 6: Thực hiện đấu giá

Trách nhiệm thực hiện cuộc đấu giá là do đơn vị thực hiện bán đấu giá và giám sát bằng cách cử người đại diện giám sát thực hiện cuộc đấu giá tại Điều 11 TTLT 14/2015/TT-BTNMT-BTP.

Bước 7: Phê duyệt kết quả đấu giá

Theo quy định tại Điều 12 TTLT 14/2015/TT-BTNMT-BTP gồm:

 • Đơn vị thực hiện đấu giá sử dụng đất bàn giao hồ sơ, biên bản và kết quả thực hiện cho đơn vị tổ chức đấu giá.
 • 5 ngày làm việc từ khi nhận tài liệu, đơn vị tổ chức bán đấu giá lập hồ sơ gửi cơ quan tài nguyên môi trường và trình lên UBND cấp có thẩm quyền.

Bước 8: Nộp tiền thuê đất, tiền sử dụng đất khi có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá đất.

Như vậy, với những chia sẻ trên đây của chúng tôi về thông tin đấu giá quyền sử dụng đất sẽ giúp bạn hiểu hơn về đấu giá đất nhé.