Lịch Phát Sóng Bóng đá

Giờ Trận Kênh
Ngày 27/07/2021
15:00
Olympic Nu 2020, vòng 3
Mỹ Nữ vs Australia Nữ
VTV5, VTV9
18:00
Olympic Nu 2020, vòng 3
Hà Lan Nữ vs Trung Quốc Nữ
VTV5
Ngày 28/07/2021
15:00
Olympic Nam 2020, vòng 3
Đức U23 vs B.B.Ngà U23
VTV5 TNB
15:00
Olympic Nam 2020, vòng 3
Arập Xêut U23 vs Brazil U23
VTV5, VTV9
18:00
Olympic Nam 2020, vòng 3
T.B.Nha U23 vs Argentina U23
VTV5
18:30
Olympic Nam 2020, vòng 3
Pháp U23 vs Nhật Bản U23
VTV5 TNB
Olympic Nu 2020, vòng 3
Mỹ Nữ vs Australia Nữ
Olympic Nu 2020, vòng 3
Hà Lan Nữ vs Trung Quốc Nữ
Olympic Nam 2020, vòng 3
Đức U23 vs B.B.Ngà U23
Olympic Nam 2020, vòng 3
Arập Xêut U23 vs Brazil U23
Olympic Nam 2020, vòng 3
T.B.Nha U23 vs Argentina U23
Olympic Nam 2020, vòng 3
Pháp U23 vs Nhật Bản U23