Lịch Phát Sóng Bóng đá

Giờ Trận Kênh
Ngày 24/09/2020
01:45
Liên Đoàn Anh, vòng 3
Leicester City vs Arsenal
BĐTV
01:45
Liên Đoàn Anh, vòng 3
Fleetwood Town vs Everton
TTTV HD
01:45
Liên Đoàn Anh, vòng 3
Chelsea vs Barnsley
TTTV
Ngày 25/09/2020
01:45
Liên Đoàn Anh, vòng 3
Lincoln vs Liverpool
BDTV
01:45
Liên Đoàn Anh, vòng 3
Man City vs Bournemouth
TTTV
02:00
Siêu Cúp Châu Âu, vòng Chung Ket
Bayern Munich vs Sevilla
K+PM
Liên Đoàn Anh, vòng 3
Leicester City vs Arsenal
Liên Đoàn Anh, vòng 3
Fleetwood Town vs Everton
Liên Đoàn Anh, vòng 3
Chelsea vs Barnsley
Liên Đoàn Anh, vòng 3
Lincoln vs Liverpool
Liên Đoàn Anh, vòng 3
Man City vs Bournemouth
Siêu Cúp Châu Âu, vòng Chung Ket
Bayern Munich vs Sevilla