Lịch Phát Sóng Bóng đá

Giờ Trận Kênh
Ngày 28/01/2021
01:00
Ngoại Hạng Anh, vòng 20
Chelsea vs Wolves
K+PM
01:00
Ngoại Hạng Anh, vòng 20
Burnley vs Aston Villa
K+PC
02:30
Ngoại Hạng Anh, vòng 20
Brighton vs Fulham
K+NS
03:15
Ngoại Hạng Anh, vòng 20
Everton vs Leicester City
K+PC
03:15
Ngoại Hạng Anh, vòng 20
Man Utd vs Sheffield Utd
K+PM
Ngày 29/01/2021
03:00
Ngoại Hạng Anh, vòng 20
Tottenham vs Liverpool
K+PM
Ngoại Hạng Anh, vòng 20
Chelsea vs Wolves
Ngoại Hạng Anh, vòng 20
Burnley vs Aston Villa
Ngoại Hạng Anh, vòng 20
Brighton vs Fulham
Ngoại Hạng Anh, vòng 20
Everton vs Leicester City
Ngoại Hạng Anh, vòng 20
Man Utd vs Sheffield Utd
Ngoại Hạng Anh, vòng 20
Tottenham vs Liverpool