Quy định về luật chuyển nhượng đất đai mới cập nhật

Luật chuyển nhượng đất đai giúp bạn biết được các thủ tục đất đai mới nhất, điều kiện để chuyển nhượng, mua bán đất đai như thế nào? Cùng chuyên mục bất động sản đi tìm câu trả lời nhé!

Quy định về quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Căn cứ vào Khoản 1 và Khoản 2 của Điều 166 của luật đất đai 2023 được quy định như sau:

Xem thêm: Hướng dẫn thủ tục chuyển đổi đất vườn sang đất ở

Xem thêm: Hướng dẫn cách làm sổ đỏ đất tái định cư

 1. Nhóm người sử dụng đất gồm hộ gia đình và cá nhân:
 • Nhóm người sử dụng đất có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình hoặc cá nhân theo quy định của Luật Đất đai 2013.
 1. Nhóm người sử dụng đất có thành viên là tổ chức kinh tế:
 • Trường hợp nhóm người sử dụng đất có thành viên là tổ chức kinh tế, tổ chức này có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai 2013.
 1. Nhóm người sử dụng đất mà quyền sử dụng đất phân chia được theo phần cho từng thành viên trong nhóm:
 • Trường hợp nhóm người sử dụng đất phân chia quyền sử dụng đất theo phần cho từng thành viên trong nhóm, nếu từng thành viên muốn thực hiện quyền chuyển nhượng đối với phần quyền sử dụng đất của mình, phải thực hiện thủ tục tách thửa theo quy định và làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Đồng thời, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được thực hiện theo quy định của Luật Đất đai 2013.
 1. Nhóm người sử dụng đất không phân chia quyền sử dụng đất theo phần:
 • Trường hợp quyền sử dụng đất của nhóm người sử dụng đất không được phân chia theo phần, nhóm này có thể ủy quyền cho người đại diện để thực hiện quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất của nhóm người sử dụng đất.
chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Quy định về quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Khi nào luật chuyển nhượng đất đai được thực hiện

 • Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp: Người sử dụng đất được thực hiện quyền chuyển nhượng sau khi có quyết định giao đất hoặc cho thuê đất.
 • Nhận thừa kế quyền sử dụng đất: Người sử dụng đất được thực hiện quyền chuyển nhượng sau khi có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
 • Hoàn thành nghĩa vụ tài chính: Trường hợp người sử dụng đất bị chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc được ghi nợ nghĩa vụ tài chính, thì phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính trước khi thực hiện quyền chuyển nhượng.
 • Trong dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở: Thời điểm người sử dụng đất thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc cho thuê; hoặc chuyển nhượng toàn bộ dự án đối với dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê, là sau khi có Giấy chứng nhận và đủ điều kiện theo quy định tại Điều 194 của Luật Đất đai 2013.
luật chuyển nhượng đất đai
Khi nào luật chuyển nhượng đất đai được thực hiện

Điều kiện để chuyển nhượng quyền sử dụng đất

 • Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Người sử dụng đất cần có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trừ những trường hợp quy định tại Khoản 3 của Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại Khoản 1 của Điều 168 của Luật Đất đai 2013.
 • Đất không có tranh chấp: Quyền sử dụng đất phải không bị tranh chấp, tức là không có tranh cãi, tranh đấu về quyền sử dụng đất giữa các bên liên quan.
 • Quyền sử dụng đất không bị kê biên: Quyền sử dụng đất không được kê biên, tức là không bị đặt cầm cố hoặc bảo lãnh để đảm bảo thi hành án.
 • Trong thời hạn sử dụng đất: Quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất chỉ có hiệu lực khi đất vẫn còn trong thời hạn sử dụng đất, nếu đất có thời hạn sử dụng đất đối với trường hợp đất sử dụng có thời hạn.

Trên đây, chúng tôi đã gửi đến bạn Luật chuyển nhượng đất đai theo quy định mới nhất của luật đất đai, hy vọng sẽ giúp bạn nắm bắt quy định chuẩn xác nhất để áp dụng nhé.