Nữ 1995 cưới năm 2023 được không? Cưới ngày nào tốt?

Nữ 1995 cưới năm 2023 được không? Đang là một từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên các diễn đàn mạng xã hội hiện nay. Để biết thêm chi tiết về vấn đề này tình duyên này mời bạn theo dõi bài phân tích và chia sẻ sau đây của lichworldcup.com.

Nữ 1995 cưới năm 2023 được không?

Theo tính toán thì năm 2023 thì gia chủ 1995 sẽ 29 tuổi nếu tính cả tuổi mụ.  Theo cách tính này thì Ất hợi sẽ không phạm phải tuổi Kim Lâu. Do đó năm 2023 những bạn nữ sinh năm 1995 có thể cưới hỏi thoải mái mà không cần phải lo lắng điều gì.

Tuy nhiên khi tổ chức đám cưới trong năm 2023 thì các bạn nữ tuổi này nên cân nhắc chọn những ngày tốt để kết hôn. Như vậy cuộc sống hôn nhân mới có thể gặp được nhiều may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống.

Nữ 1995 cưới năm 2023 được không?

Xem ngày đẹp để kết hôn cho nữ Ất Hợi trong năm 2023

Ngày tốt kết hôn trong tháng 1 dương lịch

Ngày Âm lịch 11/12/2022 Tức ngày Canh Thân, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần

Ngày Âm lịch 17/12/2022 Tức ngày Bính Dần, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần

Ngày Âm lịch 30/12/2022 Tức ngày Kỷ Mão, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần

Ngày Âm lịch 4/1/2023 Tức ngày Quý Mùi, tháng Giáp Dần, năm Quý Mão

Ngày Âm lịch 10/1/2023 Tức ngày Kỷ Sửu, tháng Giáp Dần, năm Quý Mão

Ngày tốt kết hôn trong tháng 2 dương lịch

Ngày Âm lịch 13/1/2023 Tức ngày Nhâm Thìn, tháng Giáp Dần, năm Quý Mão

Ngày Âm lịch 21/1/2023 Tức ngày Canh Tý, tháng Giáp Dần, năm Quý Mão

Ngày Âm lịch 1/2/2023 Tức ngày Kỷ Dậu, tháng Ất Mão, năm Quý Mão

Ngày Âm lịch 7/2/2023 Tức ngày Ất Mão, tháng Ất Mão, năm Quý Mão

Ngày tốt kết hôn trong tháng 3 dương lịch

Ngày Âm lịch 10/2/2023 Tức ngày Mậu Ngọ, tháng Ất Mão, năm Quý Mão

Ngày Âm lịch 11/2/2023 Tức ngày Kỷ Mùi, tháng Ất Mão, năm Quý Mão

Ngày Âm lịch 13/2/2023 Tức ngày Tân Dậu, tháng Ất Mão, năm Quý Mão

Ngày Âm lịch 22/2/2023 Tức ngày Canh Ngọ, tháng Ất Mão, năm Quý Mão

Ngày Âm lịch 4/2/2023 Tức ngày Nhâm Ngọ, tháng Ất Mão, năm Quý Mão

Ngày Âm lịch 7/2/2023 Tức ngày Ất Dậu, tháng Ất Mão, năm Quý Mão

Ngày tốt kết hôn trong tháng 4 dương lịch

Ngày Âm lịch 12/2/2023 Tức ngày Canh Dần, tháng Ất Mão, năm Quý Mão

Ngày Âm lịch 22/2/2023 Tức ngày Canh Tý, tháng Ất Mão, năm Quý Mão

Ngày Âm lịch 7/3/2023 Tức ngày Giáp Dần, tháng Bính Thìn, năm Quý Mão

Ngày Âm lịch 10/3/2023 Tức ngày Đinh Tỵ, tháng Bính Thìn, năm Quý Mão

Ngày tốt kết hôn trong tháng 5 dương lịch

Ngày Âm lịch 13/3/2023 Tức ngày Canh Thân, tháng Bính Thìn, năm Quý Mão

Ngày Âm lịch 19/3/2023 Tức ngày Bính Dần, tháng Bính Thìn, năm Quý Mão

Ngày Âm lịch 4/4/2023 Tức ngày Canh Thìn, tháng Đinh Tỵ, năm Quý Mão

Ngày Âm lịch 10/4/2023 Tức ngày Bính Tuất, tháng Đinh Tỵ, năm Quý Mão

Ngày Âm lịch 13/4/2023 Tức ngày Kỷ Sửu, tháng Đinh Tỵ, năm Quý Mão

Nữ 1995 cưới năm 2023 được không? Ngày tốt kết hôn trong tháng 6

Ngày Âm lịch 16/4/2023 Tức ngày Nhâm Thìn, tháng Đinh Tỵ, năm Quý Mão

Ngày Âm lịch 25/4/2023 Tức ngày Tân Sửu, tháng Đinh Tỵ, năm Quý Mão

Ngày Âm lịch 3/5/2023 Tức ngày Kỷ Dậu, tháng Mậu Ngọ, năm Quý Mão

Ngày Âm lịch 12/5/2023 Tức ngày Mậu Ngọ, tháng Mậu Ngọ, năm Quý Mão

Ngày tốt kết hôn trong tháng 7 dương lịch

Ngày Âm lịch 14/5/2023 Tức ngày Canh Thân, tháng Mậu Ngọ, năm Quý Mão

Ngày Âm lịch 18/5/2023 Tức ngày Giáp Tý, tháng Mậu Ngọ, năm Quý Mão

Ngày Âm lịch 30/5/2023 Tức ngày Bính Tý, tháng Mậu Ngọ, năm Quý Mão

Ngày Âm lịch 10/6/2023 Tức ngày Bính Tuất, tháng Kỷ Mùi, năm Quý Mão

Ngày Âm lịch 14/6/2023 Tức ngày Canh Dần, tháng Kỷ Mùi, năm Quý Mão

Ngày tốt kết hôn trong tháng 8 dương lịch

Ngày Âm lịch 15/6/2023 Tức ngày Tân Mão, tháng Kỷ Mùi, năm Quý Mão

Ngày Âm lịch 23/6/2023 Tức ngày Kỷ Hợi, tháng Kỷ Mùi, năm Quý Mão

Ngày Âm lịch 5/7/2023 Tức ngày Canh Tuất, tháng Canh Thân, năm Quý Mão

Ngày Âm lịch 14/7/2023 Tức ngày Kỷ Mùi, tháng Canh Thân, năm Quý Mão

Ngày tốt kết hôn trong tháng 9 dương lịch

Ngày Âm lịch 17/7/2023 Tức ngày Nhâm Tuất, tháng Canh Thân, năm Quý Mão

Ngày Âm lịch 19/7/2023 Tức ngày Giáp Tý, tháng Canh Thân, năm Quý Mão

Ngày Âm lịch 1/8/2023 Tức ngày Bính Tý, tháng Tân Dậu, năm Quý Mão

Ngày Âm lịch 7/8/2023 Tức ngày Nhâm Ngọ, tháng Tân Dậu, năm Quý Mão

Ngày Âm lịch 16/8/2023 Tức ngày Tân Mão, tháng Tân Dậu, năm Quý Mão

Ngày tốt kết hôn trong tháng 10 dương lịch

Ngày Âm lịch 25/8/2023 Tức ngày Canh Tý, tháng Tân Dậu, năm Quý Mão

Ngày Âm lịch 9/9/2023 Tức ngày Giáp Dần, tháng Nhâm Tuất, năm Quý Mão

Ngày Âm lịch 12/9/2023 Tức ngày Đinh Tỵ, tháng Nhâm Tuất, năm Quý Mão

Ngày Âm lịch 15/9/2023 Tức ngày Canh Thân, tháng Nhâm Tuất, năm Quý Mão

Ngày Âm lịch 16/9/2023 Tức ngày Tân Dậu, tháng Nhâm Tuất, năm Quý Mão

Nữ 1995 cưới năm 2023 được không? Ngày tốt kết hôn trong tháng 11

Ngày Âm lịch 18/9/2023 Tức ngày Quý Hợi, tháng Nhâm Tuất, năm Quý Mão

Ngày Âm lịch 28/9/2023 Tức ngày Quý Dậu, tháng Nhâm Tuất, năm Quý Mão

Ngày Âm lịch 12/10/2023 Tức ngày Bính Tuất, tháng Quý Hợi, năm Quý Mão

Ngày Âm lịch 18/10/2023 Tức ngày Nhâm Thìn, tháng Quý Hợi, năm Quý Mão

Xem thêm: Nữ 1995 cưới năm 2022 được không? Xem ngày tốt kết hôn

Ngày tốt kết hôn trong tháng 12 dương lịch

Ngày Âm lịch 20/10/2023 Tức ngày Giáp Ngọ, tháng Quý Hợi, năm Quý Mão

Ngày Âm lịch 30/10/2023 Tức ngày Giáp Thìn, tháng Quý Hợi, năm Quý Mão

Ngày Âm lịch 8/11/2023 Tức ngày Nhâm Tý, tháng Giáp Tý, năm Quý Mão

Ngày Âm lịch 16/11/2023 Tức ngày Canh Thân, tháng Giáp Tý, năm Quý Mão

Ngày Âm lịch 17/11/2023 Tức ngày Tân Dậu, tháng Giáp Tý, năm Quý Mão

Trên đây là một số thông tin liên quan đến việc tìm hiểu nữ 1995 cưới năm 2023 được không? Hy vọng những thông tin phong thủy mà chúng tôi chia sẻ đã giúp bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này.