Những trường hợp không được sang tên sổ đỏ mới nhất

Những trường hợp không được sang tên sổ đỏ bởi việc sang tên sổ đỏ cần đáp ứng một số điều kiện từ người muốn sang tên và người sang tên, vậy điều kiện sang tên sổ đỏ như thế nào, cùng chuyên mục bất động sản đi tìm câu trả lời nhé.

Điều kiện để có thể sang tên sổ đỏ, sổ hồng

Theo Khoản 1 Điều 188 Luật đất đai năm 2013, để thực hiện các giao dịch chuyển nhượng, tặng cho đất đai và để được sang tên trên sổ đỏ, sổ hồng, cần tuân thủ các điều kiện sau:

 1. Đất phải có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất (Sổ đỏ, Sổ hồng): Điều này đảm bảo rằng người muốn chuyển nhượng, tặng đất đã có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đất hợp pháp.
 2. Đất không có tranh chấp: Để sang tên trên sổ đỏ, sổ hồng, đất không được bị tranh chấp hay có các vụ kiện đang diễn ra liên quan đến quyền sử dụng hoặc sở hữu đất.
 3. Quyền sử dụng đất không mang ra để kê biên bảo đảm thi hành án: Đất không được đưa vào tình trạng kê biên hoặc bị tạm giữ để bảo đảm thi hành án, tức là không được sử dụng làm tài sản đảm bảo cho các khoản nợ đang trong quá trình giải quyết.
 4. Đất vẫn còn thời hạn sử dụng đối với trường hợp đất sử dụng có thời hạn: Nếu đất có thời hạn sử dụng (ví dụ: đất thuê) thì khi chuyển nhượng, tặng đất, thời hạn sử dụng của đất vẫn còn hiệu lực.
Điều kiện sang tên sổ đỏ
Điều kiện để có thể sang tên sổ đỏ, sổ hồng

Những trường hợp không được sang tên sổ đỏ

Các trường hợp theo Điều 191 Luật đất đai năm 2013

 1. Cá nhân, hộ gia đình, tổ chức, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất đối với trường hợp mà pháp luật không cho phép chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất. Điều này áp dụng khi có các quy định pháp luật cụ thể hạn chế hoặc cấm chuyển nhượng đất đai trong trường hợp đặc biệt.
 2. Nếu đất đó là đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của hộ gia đình hay một cá nhân, tổ chức kinh tế không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng. Tuy nhiên, trong trường hợp đặc biệt, nếu việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất được thực hiện dựa trên quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, thì có thể được chuyển nhượng.
 3. Nếu cá nhân, hộ gia đình không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất là đất trồng lúa. Điều này áp dụng khi người sở hữu đất không có hoạt động nông nghiệp trực tiếp trên đất đai.
 4. Trường hợp đất nằm trong khu vực rừng phòng hộ, khu vực bảo vệ nghiêm ngặt, khu vực phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng, cá nhân, hộ gia đình sẽ không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng quyền sử dụng đất ở hoặc đất nông nghiệp, trừ khi người đó đang sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đó.
Những trường hợp không được sang tên sổ đỏ
Những trường hợp không được sang tên sổ đỏ

Không đủ điều kiện sang tên sổ đỏ

Xem thêm: Phí môi giới nhà đất là bao nhiêu? Gồm những khoản nào?

Xem thêm: Mẫu giấy cho tặng đất chưa có sổ đỏ mới nhất

 1. Đất không có sổ đỏ, sổ hồng (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất): Để được sang tên sổ đỏ, sổ hồng, đất phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất. Nếu không có giấy tờ pháp lý chứng minh quyền sử dụng hoặc sở hữu đất, không thể thực hiện sang tên.
 2. Đất đang trong diện tranh chấp chưa được giải quyết: Nếu đất đang có tranh chấp và chưa được giải quyết bởi cơ quan có thẩm quyền, không thể thực hiện chuyển nhượng, tặng quyền sử dụng đất và không thể sang tên sổ đỏ, sổ hồng.
 3. Đất có thời hạn sử dụng đất, đất hết hạn chưa thực hiện thủ tục gia hạn: Trường hợp đất có thời hạn sử dụng đất và thời hạn đó đã hết, nhưng chưa được thực hiện thủ tục gia hạn thời gian sử dụng đất theo quy định, không thể sang tên sổ đỏ, sổ hồng.
 4. Đất đang nằm trong diện bị kê biên để đảm bảo thi hành án: Nếu đất đang bị kê biên để đảm bảo thi hành án, chẳng hạn đất bị kê biên phát mại, đấu giá để thực hiện nghĩa vụ thanh toán nợ cho chủ nợ theo bản án của Tòa án, thì không thể thực hiện chuyển nhượng, tặng quyền sử dụng đất và không thể sang tên sổ đỏ, sổ hồng.

Như vậy, Bài viết trên chúng tôi đã chia sẻ đến bạn các trường hợp không thể sang tên sổ đỏ . Hy vọng sẽ giúp bạn nắm bắt thông tin nhanh nhất để xử lý nhé.